Over Facilicom Energiemanagement

“Samen met u zetten wij energieverspilling om in een duurzame energievoorziening”

Facilicom Energiemanagement helpt organisaties snel energiekosten besparen, hun energiegebruik reduceren en ook bij het transformeren naar een duurzame energievoorziening.  

Samen met u bepalen wij wat uw organisatie wil bereiken en welke hulpmiddelen daarbij nodig zijn. 

Met onze dienst DOE-MEE bespaart u snel geld. Op voorhand garanderen wij wat uw organisatie gaat besparen en creëren gelijktijdig grip op uw energiegebruik en -kosten. De gerealiseerde besparing kunt u gebruiken om te investeren in nieuwe besparende maatregelen. 

Dankzij onze energiebenchmark ziet u welke locaties slecht presteren waardoor u gericht maatregelen kan nemen. Met ons energiebesparingsplan ziet u bijbehorende kosten en baten.   

Met onze dienst Zero Budget Sustainability (ZBS) transformeren wij uw bestaande energiebudget naar een investeringsbudget waardoor u budgetneutraal groeit naar een duurzame energievoorziening. 

Voor organisaties die energie (door)leveren aan eindgebruikers zetten wij ons Energie Afrekensysteem EASy in om de totale energie-administratie te regelen. Klanten kunnen alles via de web applicatie benaderen.

STAP 1

MONITOREN

monitoren visual
 • Behoefte aan grip op energie
 • Creëren zicht op energie verbruik
 • Creëren zicht op energie kosten

ONDERSTEUNENDE PRODUCTEN
- Analyse meetdata
- Energie Audit

STAP 2

ENERGIE BESPAREN

 • Zicht op besparingspotentieel
 • Meer jaren onderhoudsplan
 • Voldoen aan wetgeving

ONDERSTEUNENDE PRODUCTEN
- Maatwerkrapport
- Energielabels

STAP 3

VERGROENEN

 • Total cost of ownership is uitgangspunt
 • Budget neutraal door inzet gerealiseerde besparingen
 • Ontzorgen

ONDERSTEUNENDE PRODUCTEN
- Budgetneutraal
- Volgen resultaat

STAP 4

ZELFVOOR-
ZIENEND

 • Nul op de meter
 • CO2 neutrale organisatie
 • Van energie afnemer naar producent

ONDERSTEUNENDE PRODUCTEN
- Facturatie geleverde energie
- Berekenen rendement

Facilicom Energiemanagement is uw partner bij het realiseren van uw doelstellingen, maar levert zelf geen technische oplossingen, is volstrekt onafhankelijk, ontvangt geen commissies en helpt haar klanten bij het selecteren van de beste oplossingen. 

Onze web applicatie transformeert energiedata in stuurinformatie en alles is digitaal bereikbaar. Wij vorderen teveel betaalde bedragen terug en informeren u indien dat nodig is. 

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen, neem dan contact met ons op. Wij bepalen graag met u wat uw organisatie wil bereiken en hoe u dat kostenefficiënt kan realiseren.

* verplichte velden
Neem contact met mij op Leave this field empty

Meer informatie?
Wij helpen u natuurlijk graag.

Klik hier