Over Facilicom Energiemanagement

“Samen met u werken wij aan een CO2 neutrale organisatie”

Facilicom Energiemanagement helpt organisaties te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, de CO2 uitstoot te reduceren en dat alles budgetneutraal.  

Samen met u bepalen wij het ambitieniveau van uw organisatie, welke hulpmiddelen daarbij nodig zijn alsook de bijbehorende kosten en baten. 

Met onze dienst DOE-MEE voorkomt u energieverspilling en bespaart u snel geld. U voldoet aan de wettelijke verplichting te beschikken over een Energie Bewaking en registratie Systeem (EBS). Op voorhand garanderen wij wat uw organisatie gaat besparen en krijgt zicht op uw actuele CO2 uitstoot. De financiële besparing kunt u gebruiken om te investeren in nieuwe besparende maatregelen. 

Dankzij onze dynamische energiebenchmark ziet u welke locaties slecht presteren waardoor u gericht maatregelen kan nemen. Met onze Erkende Maatregelen Scan (EMS) ziet u bijbehorende kosten en baten.   

Met onze dienst Zero Budget Sustainability (ZBS) transformeren wij uw bestaande energiebudget naar het investeringsbudget waarmee u budgetneutraal groeit naar een CO2 neutrale organisatie. 

Voor organisaties die energie leveren aan eindgebruikers zetten wij ons Energie Afrekensysteem EASy  in om de totale energie-administratie te regelen. Afnemers energie kunnen alles via onze website www.mijn-energiefactuur.nl benaderen.

STAP 1

MONITOREN

monitoren visual
 • Behoefte aan grip op energie
 • Creëren zicht op energie verbruik
 • Creëren zicht op energie kosten

ONDERSTEUNENDE PRODUCTEN
- Analyse meetdata
- Energie Audit

STAP 2

ENERGIE BESPAREN

 • Zicht op besparingspotentieel
 • Meer jaren onderhoudsplan
 • Voldoen aan wetgeving

ONDERSTEUNENDE PRODUCTEN
- Maatwerkrapport
- Energielabels

STAP 3

VERGROENEN

 • Total cost of ownership is uitgangspunt
 • Budget neutraal door inzet gerealiseerde besparingen
 • Ontzorgen

ONDERSTEUNENDE PRODUCTEN
- Budgetneutraal
- Volgen resultaat

STAP 4

ZELFVOOR-
ZIENEND

 • Nul op de meter
 • CO2 neutrale organisatie
 • Van energie afnemer naar producent

ONDERSTEUNENDE PRODUCTEN
- Facturatie geleverde energie
- Berekenen rendement

Facilicom Energiemanagement is uw partner bij CO2 reductie. 

Onze webapplicatie Bespaar transformeert energiedata in stuurinformatie en u ontvangt via de Bespaarapp notificaties indien dat nodig is. Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen, neem dan contact met ons op. Wij bepalen graag met u waar uw organisatie aan moet voldoen, wat het ambitieniveau van uw organisatie is en hoe u dat kostenefficiënt kan realiseren.

* verplichte velden
Neem contact met mij op

Meer informatie?
Wij helpen u natuurlijk graag.

Contacteer ons