Wat kan uw organisatie gegarandeerd besparen?

Bereken nu

Wat kan uw organisatie gegarandeerd besparen?

1.

Wat zijn uw jaarlijkse energiekosten?

€ 50.000

In welke branche bent u werkzaam?

2.

In welke branche bent u werkzaam?

Zorg psych. ziekenhuizen
3.

Uit hoeveel locaties bestaat uw organisatie?

5
Bereken mijn besparing

U kunt ook gegarandeerd energiekosten besparen!

Op basis van uw gegevens lijkt een besparing voor uw bedrijf mogelijk. Vul uw gegevens in en wij sturen u een vrijblijvende besparingscalculatie toe.

Vul aub alle verplichte velden in.* verplichte velden
Neem contact met mij op

Energiemanagement, maak er werk van!

‘Duurzaam handelen is de nieuwe werkelijkheid en de tijd begint te dringen’, zegt Joost Ploos van Amstel, directeur Energiemanagement van Facilicom. Zowel de Europese Unie als de Rijksoverheid kondigen steeds strengere milieumaatregelen af, die ook voor welzijns- en zorginstellingen gelden. Sinds 1 januari is een energiebewakingssysteem (EBS) verplicht. ‘Een goede aanleiding om nu eens echt werk te maken van energiemanagement. En het mooie is dat het meer oplevert dan het kost.’

Energiemanagement, maak er werk van!

In 2012 kondigde de EU al de Europese energie-efficiency-richtlijn (EED) af. Grote instellingen moeten hierdoor aantoonbaar maken dat ze aan energiebesparing werken. Deze EED en het nu verplicht gestelde energiebewakingssysteem (EBS), zijn slechts een opmaat naar de veel grotere ambities die overheden op milieugebied hebben vastgesteld. De wetgever wil bijvoorbeeld dat in 2023 alle kantoorpanden van zorginstellingen een C-label hebben. In 2030 moet dat een A-label zijn en in 2050 moeten alle organisaties CO2-neutraal draaien. Kortom, niemand kan meer om duurzaamheidsmaatregelen heen. 

Worstelen

Ploos van Amstel snapt dat facilitair managers, gebouwbeheerders en Raden van Bestuur enorm worstelen met deze overheidsambities. ‘Ik merk dat duurzaamheid vaak nog niet de aandacht krijgt, die het zou moeten krijgen. Zorginstellingen hebben het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad. Veel organisaties hebben moeten bezuinigen, een fusie voor hun kiezen gehad en hebben zich gericht op het optimaliseren van het leveren van goede zorg tegen zo min mogelijk kosten. Maar hoe je het ook wendt of keert: de aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering neemt de komende jaren sterk toe. Hoe een zorginstelling het duurzaamheidsthema insteekt, hangt af van zijn visie. Ga ik de komende jaren alleen maar voldoen aan de wet? Of wil ik in the lead zijn en kijk ik verder vooruit waardoor ik nu geen maatregelen tref die over een aantal jaren halve maatregelen blijken te zijn?’

Gouden kans

De EBS-verplichting is voor veel instellingen een gouden kans om te beginnen met energiemanagement, vindt Ploos van Amstel, die een korte toelichting geeft. ‘Als het energieverbruik van je gebouw hoger is dan 25.000 m3 gas of 50.000 kWh per jaar dan ben je verplicht energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Via het uitvoeren van de maatregelen op de lijst van “erkende maatregelen” kun je aan deze verplichting voldoen. Een EBS is sinds 1 januari een van deze maatregelen. Het energiebewakingssysteem is een onderdeel van een energiemanagementsysteem. Een EBS registreert, analyseert en bewaakt je energieverbruik. Daardoor ontdek je al snel waar je energie verliest. Uit cijfers blijkt dat zeventig procent van de verwarmings-, ventilatie- en koelinstallaties niet optimaal is afgesteld. Een EBS maakt het relatief eenvoudig om met concrete aanpassingen en acties tot flinke energie- en kostenbesparingen te komen.’ 

Eigen tempo

Ploos van Amstel vindt het belangrijk dat zorginstellingen verduurzamen in hun eigen tempo. Dat het lastig kan zijn om energiekosten in kaart te brengen ervaart hij regelmatig tijdens gesprekken die hij bij klanten voert. ‘Zeker als een zorginstelling dertig vestigingen heeft die ook nog eens verschillend van aard zijn. In welke levensfase bevinden die gebouwen zich? Blijven we daar nog twintig jaar gevestigd? En wat doe je dan met die stortvloed aan data? Een ander probleem dat ik hoor is dat er verschillende mensen binnen het bedrijf voor de diverse delen van de energievoorziening verantwoordelijk zijn: de facilitair manager, de vastgoedbeheerder, de CFO, de Raad van Bestuur of de mvo-manager. Het is essentieel om alle beslissers aan tafel te hebben en de doelstellingen te bepalen. Deze nieuwe EBS-verplichting is daar een mooie en concrete aanleiding voor.’ 

Meegroeien met ambities

Facilicom Energiemanagement ontwikkelde modulaire dienstverlening, die meegroeit met de ambities van de zorginstelling. ‘Zo groei je stapsgewijs naar een CO2-neutrale organisatie’, zegt Ploos van Amstel. ‘Het begint allemaal met het monitoren van het energieverbruik en het inzichtelijk maken van de energiekosten. Dat kan met de Bespaarapplicatie, die alle energiestromen in verschillende gebouwen meet, registreert en bewaakt. Met deze applicatie voldoe je al aan de EBS-verplichting. De webapplicatie sluit aan op een app voor de smartphone, die waarschuwt als het energieverbruik afwijkt van de prognose. Met de app kun je ook het energieverbruik vergelijken per dag, week of maand per locatie. Zo kun je zien waar de grootste verschillen zitten, ingrijpen en verspilling tegengaan. Als je eenmaal zicht hebt op je besparingspotentieel, kun je verder vergroenen.’

Structuur

Grote organisaties zijn verplicht om ieder jaar te laten zien welke acties ze hebben ondernomen en wat het effect is geweest, volgens een plan-docheck-act-structuur. ‘Dat doen we bij onze klanten met een jaarlijkse audit. Maar we kunnen nog verder gaan. Helpen bij het ontwikkelen van een visie, meedenken over de doelstellingen, de middelen en draagvlak creëren, mocht dat nodig zijn. Ook kunnen we scenario’s doorrekenen om te laten zien wat er bij welke CO2-beperkende maatregelen gebeurt.’ 

Budgetneutraal

Veel organisaties kunnen met energiebesparende maatregelen kosten besparen, maar doen dat niet, constateert Ploos van Amstel. ‘De meest voorkomende reden is het ontbreken van budget. Daarom hebben we Zero Budget Sustainability (ZBS) bedacht. We herstructureren het bestaande energie-exploitatiebudget zodanig dat leveranciers de energiebesparende maatregelen kostenneutraal kunnen implementeren. Heeft de energiebesparende maatregel zichzelf terugverdiend, dan kan de zorginstelling ervoor kiezen het energie-exploitatiebudget te verlagen of het bespaarde bedrag te investeren in het zelf opwekken van duurzame energie.’

Garantie

Ploos van Amstel stelt zijn zorgklanten voor de keus: gaan we voorsorteren? Of lopen we achter de feiten aan? ‘Meestal kiezen zij voor de eerste optie. Met onze tools krijgen ze op een systematische manier informatie over het energieverbruik, zijn de besparingen aanzienlijk en voldoen ze automatisch aan de nieuwste wetgeving. Met andere woorden: ze krijgen grip op hun energiemanagement. En juist daar begint een energie-efficiënte bedrijfsvoering.’ Ploos van Amstel geeft zelfs garantie: ‘Werk maken van energiemanagement levert meer op dan het kost!’ 

Bron: FMT Gezondheidszorg 1-2018

Monica Gaastra en Jesper Kloeke - Facilicom

De CO2 Prestatieladder op het FMN - Facility Management Nederland

Invoering NTA 8800 - Check (de waarde en geldigheid van) je label!

Invoering NTA 8800 - Check (de waarde en geldigheid van) je label!

Meer weten over Facilicom Energiemanagement? Wij helpen u graag!

* verplichte velden
Neem contact met mij op

Meer informatie?
Wij helpen u natuurlijk graag.

Contacteer ons