Wat kan uw organisatie gegarandeerd besparen?

Bereken nu

Wat kan uw organisatie gegarandeerd besparen?

1.

Wat zijn uw jaarlijkse energiekosten?

€ 50.000

In welke branche bent u werkzaam?

2.

In welke branche bent u werkzaam?

Zorg psych. ziekenhuizen
3.

Uit hoeveel locaties bestaat uw organisatie?

5
Bereken mijn besparing

U kunt ook gegarandeerd energiekosten besparen!

Op basis van uw gegevens lijkt een besparing voor uw bedrijf mogelijk. Vul uw gegevens in en wij sturen u een vrijblijvende besparingscalculatie toe.

Vul aub alle verplichte velden in.* verplichte velden
Neem contact met mij op

Bedrijven moeten voortaan energiemaatregelen gaan rapporteren

Ondernemingen moeten voortaan aangifte doen van alle energiebesparende maatregelen die zij treffen. Als ze niet alle maatregelen hebben getroffen die in de bedrijfstak zijn afgesproken, krijgen ze de inspectie van de Omgevingsdienst op hun dak die een boete kan opleggen. De nieuwe verplichting, een soort omgekeerde bewijslast, zal voor honderdduizend bedrijven in het MKB gaan gelden, van de bakker op de hoek tot middelgrote industriële bedrijven.

Bedrijven moeten voortaan energiemaatregelen gaan rapporteren

Dat heeft de regering afgesproken met alle partijen in het energieakkoord, waaronder VNO/NCW, MKB-Nederland en de organisatie van gemeenten VNG. De maatregel is getroffen omdat het programma voor energiebesparing, zoals dat was opgezet in het Energieakkoord uit 2013, ver achter loopt op schema. Het Energieakkoord bepaalde dat er vóór 2020 100 petajoule aan energie zou worden bespaard in het bedrijfsleven en bij overheidsinstanties. Vorig jaar werd duidelijk dat het niet veel meer zou worden dan 75 petajoule.

Vanaf het moment dat duidelijk werd dat de doelen van het energieakkoord niet gehaald dreigden te worden, zijn de partijen van het Energieakkoord met elkaar in onderhandeling om de energiebesparing te versnellen. Die besprekingen stonden onder leiding van Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie die namens de Sociaal-Economische Raad de voortgang van het Energieakkoord bewaakt. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat laat in een eerste reactie weten dat met deze maatregelen alsnog alle doelen uit het klimaatakkoord van 2013 binnen bereik komen.

Op stang jagen

Ondernemingen en instellingen (zoals zwembaden of ziekenhuizen) zijn al jaren verplicht om elke energiebesparende maatregel te treffen die zij binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. Zo is dat geregeld in de Wet Milieubeheer. Maar tot nu toe komt er weinig van terecht. Nijpels jaagt er graag ondernemers mee op stang, vertelde hij onlangs. 'Als ik een zaal ondernemers toespreek, blijkt vaak niemand van de Wet Milieubeheer te hebben gehoord. Dan zeg ik altijd graag dat ik iedereen in de zaal kan laten oppakken wegens economische delicten, want dan voldoet dus niemand aan de verplichting om die maatregelen te treffen.'

Volgens Nijpels gaat het huidige pakket een investeringsgolf van rond 900 miljoen euro opleveren, maar het bespaart het bedrijfsleven 400 miljoen euro per jaar. De maatregelen zijn dus in dik twee jaar terugverdiend. 'Ik geef toe dat het heel merkwaardig is dat je bij het bedrijfsleven met grof geweld maatregelen moet afdwingen waarmee ze geld kunnen verdienen.'

Minimum

Dat de wet slecht werd nageleefd, was ook bij de totstandkoming van het Energieakkoord in 2013 duidelijk. Daarom zijn er daarna voor bijna elke bedrijfstak lijsten opgesteld van 'erkende maatregelen': maatregelen waarvan is vastgesteld dat ze binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Die lijsten zijn opgesteld in samenwerking met de brancheorganisaties, en gaan nu gelden als het minimum wat bedrijven moeten doen om hun energieverbruik te beperken. Zo staan er regels in over LED/verlichting, over efficiënte verwarming en over onderhoud en afstelling van bedrijfsapparatuur. Uiterlijk 2020 moeten al die maatregelen zijn doorgevoerd.


Voor de maatregelen moet de wet worden gewijzigd. Dat zal uiterlijk midden volgend jaar gebeuren, maar intussen zullen alle partijen al beginnen met de administratieve uitvoering. Vanaf nu moeten de ondernemingen bij de Omgevingsdienst, de bevoegde autoriteit, melden welke van de 'erkende maatregelen' ze al hebben getroffen. Op die manier, is de hoop, kan de Omgevingsdienst efficiënter controleren of de wet wordt nageleefd.

Niet voor grote energieverbruikers

De nieuwe verplichting geldt niet voor enkele honderden grote energieverbruikers. Die hebben hun eigen meerjarenafspraken over energiebesparing, en hun programma's halen keurig de doelstellingen van het Energieakkoord.

Het pakket zal ongeveer 16,5 petajoule extra energie besparen. Andere maatregelen, onder meer in de glastuinbouw, moeten optellen tot 25 petajoule. De Borgingscommissie heeft ook afspraken gemaakt om de productie van duurzame energie te versnellen, vooral door het installeren van windmolens op land te versoepelen.

Het 'oude' Energieakkoord loopt nog tot 2023. In het Regeerakkoord van Rutte III is al voorzien in de totstandkoming van een nieuw Energie- en Klimaatakkoord. De besprekingen daarover zullen naar verwachting binnen enkele weken beginnen. Daaraan zullen behalve regering en andere overheden, ook vakbonden, milieugroepen en organisaties van ondernemers deelnemen.

Bron: De Volkskrant

Monica Gaastra en Jesper Kloeke - Facilicom

De CO2 Prestatieladder op het FMN - Facility Management Nederland

Invoering NTA 8800 - Check (de waarde en geldigheid van) je label!

Invoering NTA 8800 - Check (de waarde en geldigheid van) je label!

Meer weten over Facilicom Energiemanagement? Wij helpen u graag!

* verplichte velden
Neem contact met mij op

Meer informatie?
Wij helpen u natuurlijk graag.

Contacteer ons