Energieleveranciers

Data energiefacturen als basis voor online energiediensten resulterend in loyale klanten.

Bijna alle energieleveranciers hebben grote problemen om geleverde energie tijdig en correct te factureren. Facilicom Energiemanagement factureert met haar online factuurtool EASy geleverde energie en transformeert data energiefacturen naar nuttige informatie voor afnemer en leverancier. 

Energieleveranciers hebben sinds de liberalisering van de energiemarkt grote problemen correct en tijdig geleverde energie te factureren. Sommige energieleveranciers zijn al aan het zoveelste factureringsmodel bezig en hebben tot op de dag van vandaag het lek nog niet boven. Zolang de facturering niet op orde is kunnen energieleveranciers onmogelijk toegevoegde waarde leveren en zijn veel klanten terecht ontevreden.

Met EASy heeft Facilicom een factureringstool in huis waarbij de online factuur controlemodule de door EASy gegenereerde energiefacturen automatisch controleert en afnemers zelf online kunnen zien dat de lever- en netwerkfacturen correct zijn.  Daarnaast levert EASy additionele diensten zoals digitale facturen, diverse rapportagemogelijkheden in o.a. Excel, benchmark en actueel besparingspotentieel in euro’s en CO2. Het besparingspotentieel is opgesplitst in besparingen door foutieve (netwerk)facturen, aanpassen gecontracteerd vermogen, terugvorderen teveel betaalde energie belasting, aanpassen instellingen en implementeren energiebesparende maatregelen. Ook kan de web applicatie de data van slimme- en telemeters presenteren en analyseren en deze volumes vergelijken met de volumes zoals opgenomen op de lever- en netwerkfacturen.

De structuur van de web applicatie is zodanig dat het voor Facilicom niet uitmaakt of het single sites of Multisites betreft en of dat het grootverbruik- of kleinverbruik aansluitingen zijn.