Energie coöperaties

Het modulaire energieplatform voor energie coöperaties 

Het enkel centraal leveren en factureren van energie heeft zijn langste tijd gehad. Er zijn steeds meer initiatieven waarbij lokale partijen met elkaar energie gaan besparen, opwekken, gebruiken en het overschot aan zelf opgewekte energie gaan leveren.

 

Facilicom Energiemanagement juicht het oprichten van lokale energie coöperaties toe, maar hoopt dat deze ontwikkeling bestendig is. In praktijk blijkt dat het professionaliseren van de energie coöperaties geen eenvoudige opgave is. Vaak ontbreekt het aan benodigde hulpmiddelen.

Facilicom wil bij de professionalisering als partner optreden en stelt haar web applicatie via een licentiemodel ter beschikking. Dankzij het modulaire karakter van de web applicatie kunnen de energie coöperaties groeien tot de lokale energieverdeler. De web applicatie van Facilicom kan als administratieplatform dienen en energie coöperaties kunnen vervolgens allerlei gerelateerde energiediensten toevoegen zoals energiefactuurcontrole, presenteren en analyseren meetdata slimme meters, collectief inkopen duurzame energie en factureren van de met elkaar opgewekte en verdeelde energie. Bestuur, leden en afnemers van de energie coöperatie kunnen alles via de web applicatie volgen en controleren. Uiteraard zijn de gegevens van deelnemers met unieke inlogcodes afgeschermd, maar op coöperatieniveau zijn alle met elkaar overeengekomen rapportages mogelijk. 

Medewerkers, leden en afnemers van de energie coöperatie kunnen zelf werken met de web applicatie. Facilicom levert desgewenst enkel de web applicatie en eventueel benodigde (initiële) ondersteuning.