Wat kan uw organisatie gegarandeerd besparen?

Bereken nu

Wat kan uw organisatie gegarandeerd besparen?

1.

Wat zijn uw jaarlijkse energiekosten?

€ 50.000

In welke branche bent u werkzaam?

2.

In welke branche bent u werkzaam?

Zorg psych. ziekenhuizen
3.

Uit hoeveel locaties bestaat uw organisatie?

5
Bereken mijn besparing

Uw besparing

1. Jaarlijkse energiekosten
€ 25.000,-
2. Branche keuze
Onderwijs
3. Aantal locaties
15 locaties

Vul aub alle verplichte velden in.* verplichte velden
Neem contact met mij op

Multi sites

Techniek en financiën zijn niet de grootste uitdagingen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op CO2 reductiegebied, maar organisatiegraad.

Elke organisatie moet actief werken aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. In geval van een Multisite is de grote uitdaging niet de benodigde techniek of financiële middelen, maar vooral hoe te organiseren. Hoe realiseer je uiterlijk 2030 49% CO2 reductie en A labels voor alle gebouwen?

Multi sites

Onze webapplicatie Bespaar en werkwijze zijn speciaal ingericht om Multisites te ondersteunen bij het gestructureerd en aantoonbaar terugdringen van de CO2 uitstoot. Elke Multisite vormt binnen onze webapplicatie een eigen unieke groep. De webapplicatie koppelt energieverbruiken aan locatie specifieke kenmerken zoals bruto vloeroppervlak en vergelijkt per locatie de relatieve energieverbruiken. U ziet direct hoe uw eigen locaties t.o.v. elkaar presteren en wat het besparingspotentieel is op locatie- en organisatieniveau. Meetdata, jaarvolumes energie en andere data is enkel van toegevoegde waarde indien je kennis hebt over wat normaal, afwijkend en haalbaar is. Vandaar dat uw locaties binnen de webapplicatie deel uitmaken van een homogene groep. Multisites zoals banken, Retail, gemeenten, scholen en zorginstellingen vormen hun eigen unieke groep met daarbinnen unieke locaties.

De webapplicatie koppelt locatie specifieke kenmerken zoals bruto vloeroppervlak, werkplekken, leerlingen en cliënten aan de energieverbruiken zoals verkregen via energiefacturen en energiemeters. Hierdoor ontstaan nuttige kengetallen zoals kWh per werkplek, leerling en cliënt. U ziet direct hoe uw locaties presteren t.o.v. de 50% beste en het gemiddelde. De webapplicatie laat zien wat het besparingspotentieel is in zowel euro’s als CO2. Daarnaast ziet u direct of u voldoet aan geldende wet en regelgeving en kunt u opgestelde energiebesparingsplannen en labels digitaal inzien en aanpassen. Hierdoor voldoet u aan de EED en Wet Milieubeheer. 

Naar branche overzicht

Vandaag besparen
onze klanten

Wat kan uw organisatie besparen?
Wij berekenen het graag.

* verplichte velden
Neem contact met mij op Leave this field empty

Meer informatie?
Wij helpen u natuurlijk graag.

Klik hier