Grip op energie Grip op energie

Over Facilicom Solutions Energiemanagement

“Samen met u zetten wij energieverspilling om in een duurzame energievoorziening”

Facilicom Solutions Energiemanagement helpt organisaties snel energiekosten besparen, hun energiegebruik reduceren en ook bij het transformeren naar een duurzame energievoorziening.  

Samen met u bepalen wij wat uw organisatie wil bereiken en welke hulpmiddelen daarbij nodig zijn. 

Met onze dienst DOE-MEE bespaart u snel geld. Op voorhand garanderen wij wat uw organisatie gaat besparen en creëren gelijktijdig grip op uw energiegebruik en -kosten. De gerealiseerde besparing kunt u gebruiken om te investeren in nieuwe besparende maatregelen. 

Dankzij onze energiebenchmark ziet u welke locaties slecht presteren waardoor u gericht maatregelen kan nemen. Met ons energiebesparingsplan ziet u bijbehorende kosten en baten.   

Met onze dienst Zero Budget Sustainability (ZBS) transformeren wij uw bestaande energiebudget naar een investeringsbudget waardoor u budgetneutraal groeit naar een duurzame energievoorziening. 

Voor organisaties die energie (door)leveren aan eindgebruikers zetten wij ons Energie Afrekensysteem EASy in om de totale energie-administratie te regelen. Klanten kunnen alles via de web applicatie benaderen.

Facilicom Solutions Energiemanagement onderscheidt 4 stadia in energiezorg.

Draagvlak
organisatie

Hulpmiddelen Facilicom Solutions Energiemanagement

Energie kost geld

 • Geen aandacht voor energie
 • Geen zicht op energiegebruik
 • Geen zicht op energiekosten
 • Geen zicht op besparingspotentieel
 • Energie is een noodzakelijk kwaad

Bewustwording

 • Behoefte aan grip op energie
 • Creëren zicht op energiegebruik
 • Creëren zicht op energiekosten
 • Kostenreductie door terugdringen verspilling, focus op Quick wins en slim inkopen
 • Budgetneutraal door inzet gerealiseerde besparingen

Energiegebruik reduceren

 • Zicht op besparingspotentieel per locatie
 • Energiebesparing is onderdeel normale bedrijfsvoering
 • Integratie met Meerjaren Onderhoudsplan
 • Terugverdientijd maatregel is uitgangspunt
 • Budgetneutraal door inzet gerealiseerde besparingen

Duurzame energievoorziening

 • CO2 neutrale organisatie
 • Enkel nog kosten voor beheer en onderhoud installaties
 • Nul op de meter
 • Total cost of ownership is uitgangspunt
 • Budgetneutraal door inzet gerealiseerde besparingen

Facilicom Solutions Energiemanagement onderscheidt 4 stadia in energiezorg.Bij stap 1 is er weinig draagvlak binnen uw orgranisatie en zijn er weinig hulpmiddelen van Facilicom Solutions Energiemanagement ingezet. Bij stap 4 is er juist veel draagvlak en zijn er veel hulpmiddelen van Facilicom Solutions Energiemanagement ingezet.

1. Energie kost geld

 • Geen aandacht voor energie
 • Geen zicht op energiegebruik
 • Geen zicht op energiekosten
 • Geen zicht op besparingspotentieel
 • Energie is een noodzakelijk kwaad

2. Bewustwording

 • Behoefte aan grip op energie
 • Creëren zicht op energiegebruik
 • Creëren zicht op energiekosten
 • Kostenreductie door terugdringen verspilling, focus op Quick wins en slim inkopen
 • Budgetneutraal door inzet gerealiseerde besparingen

3. Energiegebruik reduceren

 • Zicht op besparingspotentieel per locatie
 • Energiebesparing is onderdeel normale bedrijfsvoering
 • Integratie met Meerjaren Onderhoudsplan
 • Terugverdientijd maatregel is uitgangspunt
 • Budgetneutraal door inzet gerealiseerde besparingen

4. Duurzame energievoorziening

 • CO2 neutrale organisatie
 • Enkel nog kosten voor beheer en onderhoud installaties
 • Nul op de meter
 • Total cost of ownership is uitgangspunt
 • Budgetneutraal door inzet gerealiseerde besparingen

Facilicom Solutions Energiemanagement is uw partner bij het realiseren van uw doelstellingen, maar levert zelf geen technische oplossingen, is volstrekt onafhankelijk, ontvangt geen commissies en helpt haar klanten bij het selecteren van de beste oplossingen. 

Onze web applicatie transformeert energiedata in stuurinformatie en alles is digitaal bereikbaar. Wij vorderen teveel betaalde bedragen terug en informeren u indien dat nodig is. 

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen, neem dan contact met ons op. Wij bepalen graag met u wat uw organisatie wil bereiken en hoe u dat kostenefficiënt kan realiseren.

* verplichte velden
Neem contact met mij op Leave this field empty

Meer informatie?
Wij helpen u natuurlijk graag.

Klik hier