Grip op energie Grip op energie

Wat kan uw organisatie gegarandeerd besparen?

Bereken nu

Wat kan uw organisatie gegarandeerd besparen?

1.

Wat zijn uw jaarlijkse energiekosten?

€ 50.000

In welke branche bent u werkzaam?

2.

In welke branche bent u werkzaam?

Zorg psych. ziekenhuizen
3.

Uit hoeveel locaties bestaat uw organisatie?

5
Bereken mijn besparing

Uw besparing

1. Jaarlijkse energiekosten
€ 25.000,-
2. Branche keuze
Onderwijs
3. Aantal locaties
15 locaties

Vul aub alle verplichte velden in.* verplichte velden
Neem contact met mij op

Woningcorporaties

Grip op uw energieadministratie en de warmtewet.

Veel woningcorporaties leveren comfort (koude en/of warmte) en warm tapwater aan huurders, en verzorgen zelf de bijbehorende administratie. Dit is een branchevreemde activiteit welke afleidt van de corebusiness. Facilicom Energiemanagement is de specialist in het uitvoeren van het totale factuurproces. 

Woningcorporaties die energie leveren versturen hun klanten normaal gesproken enkel een hardcopy of digitale factuur. Indien Facilicom de energiefacturering verzorgt stuurt zij niet enkel een factuur, maar gebruikt de op de facturen opgenomen energievolumes om nuttige informatie te genereren. Indien gewenst kunnen de afnemers van de geleverde energie via de web applicatie van Facilicom hun energiefacturen bekijken en controleren alsook zicht krijgen op het energiegebruik per jaar, de energiekosten per jaar, gerealiseerde besparing, effectiviteit collectief systeem en het relatieve energiegebruik t.o.v. vergelijkbare woningen. Alle facturen en relevante informatie zoals de leverovereenkomst zijn voor zowel opdrachtgever als afnemers online beschikbaar.

Het centraal leveren van veelal “grijze” energie heeft zijn langste tijd gehad. Er ontstaan in toenemende mate initiatieven dat lokale partijen zoals woningcorporaties zelf duurzame energie produceren en aan huurders leveren. Ook verlangen afnemers van energie meer toegevoegde waarde van hun energieleveranciers zoals concreet advies over energiebesparing op basis van afnameprofielen en jaarvolumes. Doordat de web applicatie van Facilicom energievolumes koppelt aan specifieke kenmerken van locaties kan Facilicom normen bepalen en afwijkingen signaleren en communiceren.

Facilicom kan indien gewenst ook de inkomende energiefacturen van het centrale opweksysteem in haar web applicatie verwerken en controleren. Facilicom koppelt de volumes van de inkomende facturen aan de geleverde energie zoals opgenomen op de door Facilicom gegenereerde energiefacturen. De web applicatie berekent de conversie van de inkomende energie naar de geleverde energie, berekent de effectiviteit (COP) van het systeem en vergelijkt deze met vergelijkbare systemen. Hierdoor hebben woningcorporaties altijd zicht op de effectiviteit en het rendement van het collectieve opweksysteem en of deze valt binnen de warmtewet. 

Uiteraard kan Facilicom woningcorporaties ook ondersteunen bij het gegarandeerd besparen van energiekosten voor de eigen locaties en het inkopen van energie.

Naar branche overzicht

Vandaag besparen
onze klanten

Mario Berends Heuvelrug Wonen

“Dankzij de rapportages heeft Heuvelrug Wonen in een vroeg stadium verbeterpunten gesignaleerd en direct gepaste maatregelen genomen”.

Wat kan Facilicom voor uw organisatie betekenen? Wij bespreken het graag.

* verplichte velden
Neem contact met mij op Leave this field empty

Meer informatie?
Wij helpen u natuurlijk graag.

Klik hier